پیش‌نماز مجاهدین خلق کیست؟

در فضای مجازی تصویری از نماز جماعت فرقه رجوی منتشر شده که با توجه به جنایت‌های این فرقه بیشتر دست‌مایه طنز کاربران قرار گرفته. اما این امام جماعت کیست؟

چرا صدام به دیدار رجوی راضی شد؟

هرچند نشانه‌های روشنی از اشتراک منافع سازمان مجاهدین خلق و حکومت عراق به خصوص پس از ورود این سازمان به فاز مبارزه‌ی مسلحانه علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و رسانه‌های عراقی به خصوص رادیو بغداد بخشی از نیازهای تبلیغاتی این سازمان را برآورده می‌کردند،ولی کتاب «سازمان مجاهدین خلق ـ پیدایی تا فرجام» زمینه‌های هم‌کاری این سازمان با عراق را به سال ۱۳۵۷ ارجاع می‌دهد.