مترو پرند افتتاح نشد/ تا کنون ۲۶ وعده افتتاح توسط مسئولان داده شده است+اسامی وعده دهنده ها

یکی از مطالبه های مردم شهر جدید پرند افتتاح مترو پرند است، مطالبه‌ای که هر بار توسط مسئولان تمدید می‌شود، ۵ روز از آخرین تاریخ اعلامی افتتاح مترو پرند گذشت، اما مترو افتتاح نشد، از ابتدای کنگ‌زنی این پروژه تا کنون ۲۶ وعده افتتاح توسط مسئولان مختلف به مردم داده شده است.