در صورتِ اجرای برنامه‌ی توسعه هفتم، فقر در جامعه افزایش می‌یابد

رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران گفت: درحالیکه حدود ۶۰درصد از جامعه هدف ما، یعنی کارگران و بازنشستگان، زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در این برنامه دولت سعی دارد ریسک‌ها را از روی دوش خود بردارد و روی دوش جامعه‌ی اصلی بگذارد، که در اینصورت اگر برنامه‌ی توسعه هفتم اجرا شود، معیشت و میزان فلاکتِ جامعه هدف ما بدتر از وضع موجود خواهد شد.

در آینده می‌خواهم موادفروش شوم!

درست وقتی که مسافران برای گذراندن یک آخر هفته عالی در شهرهای ساحلی، از سمت اتوبان کرج – تهران وارد جاده چالوس می‌شوند، از کنار محله « خط چهار حصار » عبور می‌کنند. درست در کنار یکی از پرترددترین و زیباترین مسیرهای کشور و به فاصله تنها چند دقیقه از منطقه مرفه‌ نشین عظیمیه کرج، محله‌ای وجود دارد که فقر و محرومیت از در و دیوارش می‌بارد. خیابان‌های کثیف و نامنظم، کوچه‌های باریک و بن‌بست، خانه‌های کوچک و درهم تنیده و تعدادی بی‌خانمان که در خرابه‌های محله چادر زده‌اند و روی کارتن‌خالی می‌خوابند. اینجا منطقه چهار حصار در کرج است.

آمارها دروغ می‌گویند یا مسئولان؟

در حالی رئیس‌جمهوری از ساخت ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولتش در این ۷ سال خبر داده و دولت قبلی را زیر سوال برده که بررسی آمارها روایت معکوسی از این عملکرد نشان می دهد.