ربیعی: مسیری که رفتیم، اشتباه نبود

سخنگوی دولت گفت: قضاوت در مورد دولتهای یازدهم و دوازدهم، بدون دیدن «عوامل خارجی و موانع داخلی» و ارزیابی عملکردش، بدون تقسیم این مدت به دو دوره زمانی، تبیینی منصفانه و درست نخواهد بود.

ربیعی: شاهد پیشرفت در مذاکرات بین ایران و عربستان هستیم

سخنگوی دولت گفت:‌ عکس هوایی که در برخی رسانه ها از آسیب وارده به سایت انرژی اتمی در کرج منتشر شده، در واقع تصویری است که بعد از برداشتن سقف جهت تعمیر،‌ به صورت عکس هوایی گرفته‌اند و تفاسیر انجام گرفته در فضای رسانه‌ای دقیق نیست.

دولت حداقلی نمی تواند مطالبات حداکثری جامعه را پیگیری کند

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت حداقلی نمی تواند و نخواهد توانست مطالبات حداکثری جامعه را پیگیری کند، گفت: امیدواریم که همه نهادها، سازمانها و دستگاه های دخیل در انتخابات به الزامات مشارکت حداکثری مردم پای صندوق های رای متعهد باشند.