قصۀ صورت‌ها در FaceApp

چند روز بیشتر نیست در صفحه‌های مجازی، در مهمانی‌ها، شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های دوستانه، گونه ی دیگری از عکس‌هایمان مورد توجه قرار گرفته است، نوبتی هم باشد، این بار نوبت سوژه ی پیری است!

قدیمی‌ترین مومیایی جهان سرطان گرفته‌است

مجموعه‌ای از بقایای مومیایی شده انسان که در شمال شیلی پیدا شده بودند به دلیل افزایش سطح رطوبت در حال تبدیل شدن به ماده سیاه چسبناکی هستند و دانشمندان هنوز راهی برای توقف آن پیدا نکرده‌اند.