عــروسی که رفت عروسی که آمد

زنی که ۱۰ سال تمام با بیماری روحی همسرش کنار آمده بود، سرانجام با دخالت‌های مادرشوهرش به دادگاه خانواده رفت تا به زندگی مشترکشان پایان دهد. او قربانی رسم قدیمی خانواده‌ای به حساب می‌آمد که یک دختر داده و یک دختر به‌عنوان عروس گرفته بودند.

طلاق عاطفی چرا و چگونه؟

در حال حاضر آمار دقیقی از میزان وجود طلاق عاطفی در دست نیست اما به قدری طلاق عاطفی در میان زوج ها افزایش پیدا کرده که شاید آمار آن در کشور از طلاق قانونی نیز بیشتر باشد.

اعتیاد، علت ۸۰ درصد پرونده ها برای دریافت مهریه / زندگی حراج شده یا بخشش سکه

مهریه مهری ماندگار میان زن و مرد، امروزه مبدل به سکه های سنگین شده است تا مگر دوام زندگی را موجب شود اما نه تنها این زندگی را دوامی نخواهد بود بلکه زن درنهایت تنها به پذیرش ۵ سکه برای گذران زندگی پس از همسر راضی می شود.