طاعون ۳۰۰ راس وحوش رفسنجان را به کام مرگ فرستاد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان رفسنجان گفت: سرشماری وحوش این شهرستان در سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۰۰ راس قوچ ومیش، کل و بز را نشان می دهد در حالی که یکسال بعد آمار ۱۷۰۰ رأس وحوش ثبت شده و این کاهش ناشی از شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان بین حیوانات حیات وحش بوده است.

کشف عامل طاعون

بیماری طاعون یک بیماری واگیردار و عامل آن «باسیل یرسینیا پستیس» است. این باسیل گرم منفی است که با رنگ‌های اختصاصی مثل رایت و گیمسا و وایسون به‌صورت دوقطبی دیده می‌شود.