صادق زیبا کلام: پس از ۱۳ آبان اوضاع بهتر می شود

«بروید تغییررشته بدهید» این اولین جمله «صادق زیبا کلام » استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران خطاب به دانشجویان جدیدالورود رشته علوم سیاسی است. جمله ای که همه شاگردان دکتر آن را به خاطر دارند یکی از خاطراتی که اکثر آن ها برای شما تعریف می کنند ، همین جملات او در اولین جلسه کلاس است .

روحانی با حضور در شورای امنیت شاخه زیتون در دست بگیرد

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هیاهوی به وجود آمده بر سر حضور رییس‌جمهور در نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ را تلاش گروه‌های تندروی داخلی برای جلوگیری از تنش‌زدایی با آمریکا خواند و گفت: مساله دور از ذهنی نیست که میانه‌روها و عقلای اروپایی‌ و برخی آمریکایی‌ها تلاش کنند با میانه‌روها در تهران شامل دولت روحانی به راه‌حل‌هایی دست پیدا کنند.