دستور نبش قبر ۱۳ ساله

قبر مرد ناشناسی که مدارک شناسایی کارمند گمشده‌ داروخانه‌ای را داشت پس از ۱۳ سال برای انجام آزمایش دی‌ان‌ای گشوده و تعیین هویت شد.

تبرئه مرد جوان از قتل فرزند

مرد جوان که پس از مرگ مرموز پسرش، با شکایت همسرخود به اتهام قتل بازداشت شده بود ساعاتی بعد و با اعلام نظریه پزشکی قانونی آزاد شد.