نگاهی به تکذیب خبر تلویزیون درباره قاتل شهید حججی

اعتماد مهمترین عامل جذب مخاطب در فضای رسانه‌ای بی در و پیکر امروز است؛ اصلی که این روزها بر آن تاکید شده و در کنار آن مقوله‌ای به نام «سواد رسانه‌ای» مطرح و از مردم خواسته می‌شود تا اخبار را از منابع معتبر خبری دریافت کنند. اما در این میان نقش رسانه‌های رسمی و ملی نیز در انتشار اخبار درست برای جذب مخاطب بسیار حائز اهمیت است.