حفظ امید مردم با روایت «همه» واقعیات کشور

بیش از سه سال مقابله با سنگین‌ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و حدود ۶ ماه مواجهه با پاندومی کرونا زمان مناسبی برای ارزیابی واقعیت قدرت و تاب‌آوری جامعه ایرانی است. در این شرایط وظیفه صاحبان تریبون و رسانه‌ها این است که همه واقعیات کشور را منصفانه بیان کنند.