افزایش سن بازنشستگی ظالمانه است

عضو سابق هیأت امنای تامین اجتماعی گفت: مسلما ده‌ها روش برای خروج سازمان از بحران وجود دارد؛ مهم‌ترین روش این است که ضریب پشتیبانی سازمان را روز به روز افزایش دهیم. این ضریب در حال حاضر بین ۴ تا ۵ است اما باید به نقطه سربه سر برسد، به این صورت که ضریب پشتیبانی ۶ به یک شود، یعنی یک بازنشسته در ازای شش شاغل.

۶۹ ساله‌ها با ۱۱ سال سابقه بازنشسته می‌شوند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه امسال طبق قانون کسانی را که ۶۹ سال سن و ۱۱ سال سابقه بیمه پردازی دارند بازنشسته می‌کنیم، از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به دلیل عدم عمل به تعهدات و پرداخت منابع مالی لازم برای بازنشستگی پیش از موعد مشمولان گلایه کرد.