پشه‌ها برای نیش زدن «رادار» دارند!

دانشمندان در پژوهش جدیدی که می‌تواند برای تولید مواد دافع حشرات مورد استفاده قرار گیرد، می‌گویند این رادار پشه‌ها است که به آنها می‌گوید چه کسی را نیش بزنند.

۵۰ هزار پرستار در آستانه بیکاری

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نسبت به بی اعتنایی دو سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت انتقاد کرد.

باید واقعیتِ توده گاز متان در تهران را بپذیریم

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت: ما باید واقعیت را درباره توده گاز متان بپذیریم، زیرا تا وقتی واقعیت را قبول نکنیم، به سراغ حل مشکل نخوایم رفت. اما به نظر می رسد گزارش صحیحی در این خصوص در اختیار شهردار محترم تهران قرار نگرفت و بهتر بود دوستان سازمان مدیریت پسماند، اطلاعات صحیحی را در اختیار شهردار تهران قرار می دادند تا ایشان به تکذیب توده گاز متان در آسمان جنوب تهران نپردازد.