روشن نشدن ژنراتور موجب جان باختن ۴ بیمار شد

رئیس پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه گفت: زیرساخت مهم است اما آماده بودن برای استفاده از آن مهمتر است و در جریان حادثه اخیر اهواز روشن نشدن ژنراتور یک مرکز درمانی موجب جان باختن ۴ بیمار شد که به دستگاه وصل بودند.