رامبد جوان چگونه بازیگر شد؟/ فیاضی: کاراکترهای عمه، عمو و خاله تکراری شده اند

رضا فیاضی را هنوز به آقای جمالی می‌شناسند اما او انتقاد دارد به کسانی که معلوم نیست از کجا می‌آیند؛ پول‌ها و چک‌هایی که راه آمدن برخی را هموار کرده و کارهایی که دیگر شبیه به دنیای شیرین و قصه‌های تا به تا نیستند.