عزداری شب های محرم در ارومیه‎

عزداران حسینی در ارومیه با به راه انداختن دسته‌های عزاداری در شب‌های محرم، عشق و ارادت خود را به امام حسین(ع) و یارانش ابراز می کنند.