سریعترین مرد جهان در یک قدمی فوتبالیست شدن

«یوسین بولت» سریع ترین دونده جهان و دارنده ۸ مدال طلای بازیهای المپیک، بدنبال توافق با یک باشگاه کوچک فوتبال در کشور استرالیا، در یک قدمی تحقق رویای خود برای تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه ای قرار گرفت.