تاکید رئیس جمهور بر تبیین فعالیت‌های دولت برای امیدآفرینی و نشاط در جامعه

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت امیدآفرینی در شکوفایی جامعه اظهارداشت: مسئولین همه دستگاه‌ها وظیفه دارند دستاوردهای انجام شده و برنامه‌ریزی‌هایی که در این مدت برای اصلاح کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها شده را برای افکار عمومی تبیین کنند.

تصویب نسخه شفابخش ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای بورس

در جلسه اقتصادی دولت که دیشب برگزار شد، ۱۰ تصمیم که پیشتر در محافل رسانه‌ای از آن به عنوان برنامه‌های دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه مطرح شده بود، مصوب شد تا مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی دولت سیزدهم از بازار سرمایه زده شود.