دولت، تبلیغات و دام‌های پیش‌روی تئاتر

تئاتر ایران سال‌هاست که در بخش غیرآزاد، درگیر موضوعی به نام فروش شده است. تئاتر که تا اواخر دهه هشتاد با حمایت مستقیم دولت روی صحنه می‌رفت و عوامل یک نمایش به واسطه اجرا از دولت دستمزد دریافت می‌کردند، ناگهان به سمت و سوی خصوصی‌سازی سوق داده شد.

مجلس عامل توهم تورمی است

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: مجلس شورای اسلامی در‌باره تغییر تیم اقتصادی دولت مسیر اشتباهی را طی می‌کند. مشکل کشور تغییر تیم اقتصادی دولت نیست.

مشایی به دادگاه آمد

رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب انجام می شود.

خط و نشان کشیدن برای روحانی مشکوک است

محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ، رییس جمهوری را ‘ یک روحانی انقلابی و پرورش یافته در مکتب امام خمینی(ره) توصیف کرد و خط و نشان کشیدن برای او را ‘مشکوک’ خواند.