رئیسی: با متخلفانی که با قیمت ریال کالا تولید و با قیمت ارز عرضه می‌کنند،‌ برخورد قاطع شود

رئیس‌جمهور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر تا ۲۵ روز ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، ارائه کنند.