آه از نهاد کشاورزان دزفول برآمد!

شیوع کرونا و توقف صادرات محصولات کشاورزی دزفول به عراق باعث افت شدید قیمت محصولات کشاورزی و ماندن خستگی بر تن کشاورزان زحمتکش دزفول شده است.