بررسی خودکشی دانشجوی مقطع دکترای رشته برق

«۱۲ آذرماه سال جاری «زهرا.ج» دانشجوی دکترای رشته برق دانشگاه تهران بر اثر فشارهای روانی که استاد راهنما بر سر رساله به او آورد از طبقه اول دانشگاه فنی دانشکدگان خود را به پایین پرتاب کرد. این دانشجو یک روز بعد در بیمارستان شریعتی به علت شدت جراحات وارده، ناشی از این اتفاق جان باخت. کمیته‌ای حقیقت‌یاب در این خصوص فعالیت خود را آغاز کرده است. پلیس نیز درباره این حادثه، پرونده انتظامی تشکیل داده است و رسیدگی به آن با دستور مقام قضایی در حال انجام است.»