کبد چرب را بشناسیم

کبد چرب نوعی بیماری شایع در جامعه به شمار می‌رود که قابلیت درمان دارد، به شرط آن که زود تشخیص داده شود و بیمار به درستی تحت درمان قرار گیرد. در اینفوگرافیک پیش‌رو کبد چرب را بهتر بشناسیم.