عکس / درد آقا رحمان

«مَش رحمان» مثل همیشه آفتاب‌نزده از خواب بیدار می‌شود؛ آبی به صورتش می‌زند و می‌رود پی چرای دام‌ها. صدای نفس‌هایش بلند است. کلاهش را روی سرش جابه‌جا می‌کند و زیر لب چیزی می‌گوید. چند دقیقه‌ای نگاهش می‌رود سمت آسمان: خدایا دارد چه اتفاقی می‌افتد؟

عکس / مادر ۷ فرزند وزیر دفاع المان شد

آنگلا مرکل پس از انتخاب به سمت صدراعظم (نخست وزیر) آلمان برای سوم دوره متوالی، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، وزارت دفاع کابینه را به یک زن سپرده است.

عکس / به روایت تصویر / دستفروشان

امروزه دستفروشی راهی برای رهایی از خط فقر در بین برخی از افراد به خصوص قشر بیکار و کم درآمد جامعه تبدیل شده است، به گونه ای که زنان، مردان و کودکان بسیاری برای کسب درآمد و امرار معاش تن به این شغل سخت داده‌اند و بساط زندگی‌شان را در کنار خیابان پهن کرده اند

عکس روز

تبعات همه پرسی جدایی طلبانه در شمال عراق به باور بسیاری از ناظران کرد و عرب منتقد، که از سوی شخص مسعود بارزانی بر مردم شمال عراق تحمیل شد، همچنان ادامه دارد.