۵۰ هزار پرستار در آستانه بیکاری

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نسبت به بی اعتنایی دو سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت انتقاد کرد.

وعده‌های تو خالی/ نتیجه: جوسازیِ رسانه‌ای و خلاف واقعیت

رئیس انجمن فوریتهای پزشکی خراسان رضوی گفت: بعد از وعده‌های تو خالی در مورد اجرای تعرفه‌گذاری و افزایش کارانه، در نهایت در آبان ۱۴۰۱ اولین پرداختی تعرفه پرستاری به صورت علی‌الحساب به حساب پرستاران واریز شد. پرداخت این علی‌الحساب نشان داد که آنچه وعده داده شده بود صرفا یک جوسازیِ رسانه‌ای و خلاف واقعیت بوده است.

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ترکیبی از عدد ثابت و درصد است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰درصد در نظر گرفته شده است.