چه خبر از احزاب؟

فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی این روزها صرفا به بیانیه دادن محدود شده است. برخی احزاب نیز صرفا فعالیت داخلی داشته و ارکان خود از جمله شورای مرکزی و دبیرکل را تغییر داده‌اند.

ایران حزب دارد یا حلقه؟

گذشت بیش از یکصد سال از شکل گیری نخستین احزاب ایرانِ معاصر و فراز و فرودهای سیاسی که کشور در این مدت شاهد آن بوده باعث نشده تا تحزب در فرهنگ سیاسی ما معنا و مصداقی واقعی یابد.

پایان یک حزب؟

سه عضو ارشد موتلفه تصمیم می‌گیرند بدون برگزاری جلسه شورای مرکزی بیانیه صادر کنند و از نامزد غیر موتلفه‌ای حمایت کنند. رفتاری که کاملا غیر حزبی بود. میرسلیم در انتخابات ماند.این رفتار نشان می‌دهد که دیگر نمی‌شود از موتلفه انتظار رفتار حزبی داشت. نه حضور در صحنه‌های سیاسی حزبی است و نه کنار کشیدن از آن .