کنوانسیون خزر موجب افتخار کشور است

وزیر امور خارجه گفت: کنوانسیون خزر موجب افتخار کشور است و در زمان مقرر حتما در مجلس برای ارائه توضیحات حاضر می‌شوم؛ ما اجازه نخواهیم داد زمینی که مطهر به خون شهداست، طی یک قرارداد از دست‌مان خارج شود.

در داخل تلاش شد امید مردم را به یاس تبدیل کنند

وزیر امور خارجه ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: اعتقاد دارم در بزنگاه‌ها مردم به میدان می‌آیند و اگر احساس کنند تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در خطر است، به میدان می‌آیند. این یک شرط دارد که جناح‌های سیاسی شرایط را درک کنند و مصالح مردم را فدای خود نکنند