پروژه‌های قرارگاه خاتم برای ملّت شیرین خواهد بود

معاون اوّل رئیس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید اظهار داشت: رهبر معظّم انقلاب بر اساس پیش بینی های هوشمندانه این نامگذاری را انجام دادند و تحقق این شعار نیازمند تدوین سیاست هایی روشن و دقیق برای همه بخش ها است.

جوانان پیگیر وعده‌های مسئولان باشند

جهانگیری با بیان اینکه مهمترین مطالبه جوانان حفظ حرمت آنهاست، گفت: نباید مداخله‌ای بی جا درزندگی جوانان انجام شود بلکه باید کاری کنیم که ذهن جوانان آینده بهتر از امروز باشد.

هیچ موضوعی در کشور نیست که قابل حل نباشد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ مسئله‌ای ایران را تهدید نمی کند و هیچ موضوعی در کشور نیست که قابل حل نباشد، گفت: فضای اقتصادی و سیاسی کشور باید به سمتی برود که آینده بهتری پیش روی جوانان تصویر شود.