بازیگر فرانسوی رفت، اشک معتمدآریا درآمد

هر چند از روز دوشنبه و با ورود الیور استون خیلی از اتفاقات جشنواره تحت‌الشعاع حضور او قرار گرفته، اما کمی این طرف‌تر و در سالن شماره ۶، پی‌یرِ بازیگری فرانسه وقتی سالنِ نشست را ترک کرد، اشک سیمین سینمای ایران هم درآمد.

توضیح معاونت پیشگیری از وقوع جرم درباره خبر نظارت قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر

در پی انتشار اخبار و برداشت‌های ناصحیح برخی رسانه‌ها درباره ورود و نظارت قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر، دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی وافکارسنجی نسبت به رفع ابهامات و ارایه پاسخ به این اخبار اقدام نمود.