بازیگرانی که باعث اخراج کارگردانان شدند

هر روز در اخبار دنیای سینما خبرهای بیشتر و جدیدتری از دشمنی های افراد می شنویم و از همه جالب تر و خنده دارتر زمانی است که یک بازیگر از قدرت خود استفاده کرده و موجبات اخراج کارگردان فیلمی که قرار است خود در آن بازی کند را فراهم می سازد.

هروقت حالتان بد شد یاد سبیل این اسب‌ها بیفتید

آیا می‌دانستید اسب‌ها هم می‌توانند سبیل دربیاورند؟ سبیل می‌تواند در هر اسب نر یا ماده‌ای دیده شود، اما بیشتر در نژادهای خاصی مثل جیپسی ونر که با یال و موهای باشکوه در پایین پاهایش شناخته می‌شود اتفاق می‌افتد.

عکس های تاریخی که داستان های جالبی در خود دارند

عکاسی و عکس در گذشته های نسبتا دور، هنری شاخص، عجیب و البته بسیار هیجان انگیز به شمار می رفت و هر بار، فردی جدید به کشف و اختراع ماده یا دستگاهی می پرداخت که این هنر را به واقعیت نزدیک تر و برای زندگی روزمره مردم، کاربردی تر نماید.