دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری، گفت: در این هیات عالی، روسای قوای سه گانه، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت و همچنین ۲۰ نفر از اعضای مجمع با حق رأی عضویت دارند.