گشایش اولین LC شبکه بانکی ایران بعد از سال‌ها توقف

به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در روسیه توسط بانک سپه گشایش شد. این اقدام بعد از تحریم‌های ترامپ یا به اصطلاح “سیاست فشار حداکثری” بی‌سابقه است.

انگلستان سردار قاآنی را تحریم کرد

دولت انگلیس به بهانه جلوگیری از تضعیف صلح و امنیت در خاور میانه ۸ فرد و نهاد ایرانی و فلسطینی از جمله سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس را تحریم کرد.