بانک مرکزی به دنبال اتخاذ رویه‌ای برای ارز دیجیتال

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از انفعال سیاست‌گذار در زمینه تحولات جدید گفت : بدیهی است با کنار ماندن سیاست‌گذار از سیر تحولات – چنانچه در پدیده مؤسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد – هرج و مرج و آسیب‌های ناشی از آن کل اقتصاد را با تهدیدات جدی روبه‌رو می‌کند.