مرد رویایی اینستاگرام “شیاد” از آب درآمد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و کشف پرونده با موضوع اخاذی و اغفال در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و گفت: مجرم با خوش‌صحبتی رمز اینستاگرام شاکی را نیز در اختیار گرفته بود.