“سلبریتی‌ها” قانوناً مسئول جبران خسارت مالباختگان “کوروش کمپانی” هستند

یک وکیل دادگستری گفت: سلبریتی‌ها و افراد مشهوری که پروژه “کوروش کمپانی” را تبلیغ کردند در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین، مقررات، اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بی‌تردید مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.