رئیس قوه قضائیه: ویژگی‌های اردبیل با اهل بیت(ع) شناخته می‌شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه عاشورا باید تا زمین و زمان است جاودان بماند گفت: شخصیت‌های بزرگی چون زهیرها و حورها با عاشورا متولد شدند پس ما می‌توانیم عاشورا را نه پایان عمر خاندان ابی‌عبدالله بلکه تولد و آغاز جاودانگی بدانیم.

سرلشکر باقری: داعش از قرآن بدون اهل بیت به‌وجود می آید

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه داعش از قرآن بدون اهل بیت به‌وجود می آید، گفت: امروز به‌طور عینی مشاهده کردیم که عدم بهره‌گیری از معارف اهل بیت و بهره‌گیری از ظواهر قرآن چه خطراتی را می تواند به همراه داشته باشد.

اسلام، اهل بیت و ایران اصلی ترین دارایی همه ماست

رئیس جمهور همه اقوام و مذاهب کشورمان را نقش‌های متفاوت از یک ملت بزرگ به نام ایران اسلامی دانست و با بیان اینکه اسلام، اهل بیت (ع) و ایران اصلی ترین دارایی همه ماست، تصریح کرد: تردیدی ندارم با وحدت از شرایط جدید به خوبی عبور خواهیم کرد.