دلیل انتخاب امارات برای دیدار باقری با تروئیکای اروپایی

یک دیپلمات سابق گفت: آمریکا به دنبال تفاهم نانوشته است. یعنی دو طرف چیزی را امضا نکنند که نیاز به مصوبه کنگره نداشته باشد. توافق موقت هم اگر انجام شود باز هم به کنگره می‌رود و کاخ سفید نگران تصویب یا عدم تصویب آن است. من معتقدم ممکن است تفاهمی باشد که امضا نشود. در اینصورت میانجی‌گرها نقش بیشتری دارند که اعتمادسازی بین دو کشور به وجود بیاید.

فرهاد به تیم ملی می‌رود؟

به نظر می رسد که رسانه‌های اماراتی باتوجه به عملکرد خوبی که فرهاد مجیدی در اتحاد کلباء داشته، دوست ندارند که او از تیم جدا شود.