روزهای خوش رفتگران کرجی

وقتی از مشکلات چند رفتگر کرجی نوشتیم، باورمان نمی‌شد شادی در دست‌های خسته بیش از ۳ هزار کارگر شهرداری، جای زخم ها و خستگی‌ها را بگیرد و شــــــــــــــــکرگزاری رفتگران نیمه شب‌های کرج، قلب آسمان را ستاره باران کند.حالا اینجا هر روز عطر گل‌های رنگارنگ در تحریریه می‌پیچد؛ گل‌هایی از جنس امید و دعا…