اعتماد کاربران؛ دغدغه اصلی پیام رسان های بومی

بزرگ ترین دغدغه پیام رسان های بومی، جلب اعتماد کاربران به شمار می رود. به همین منظور متولیان امر می کوشند تا با حضور تاثیرگذار و تولید محتواهای جذاب، گوی رقابت را از رقبای خارجی خود بربایند و با جذب مخاطبان بیشتر از فضای مجازی به عنوان قدرتی نرم در رویارویی با تهدیدات دشمنان استفاده کنند.

بی‌اعتمادی نسبت به امنیت پیام‌رسان‌ های ایرانی

مدیر یک پیام‌رسان داخلی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد مشکلات پیام‌رسان‌های داخلی موضوع مالی نیست، گفت: پیام‌رسان‌های ما باید به‌روز باشند و امکاناتشان رفاه و آسودگی را برای کاربر به همراه داشته باشد. موضوع دیگر نیز بی‌اعتمادی نسبت به حریم خصوصی و امنیت پیام‌رسان‌هاست.