اینجا گورستان اتومبیل هاست / کدام خودروها بیشتر اسقاط می‌شوند؟

مرده‌اند، ردیف به ردیف، کنار هم، شانه به شانه، رها شده اند زیر آفتاب بی جان پاییز، چشم بسته اند روی همه خاطره ها؛ روزهای خوش گذشته. رسیده اند به خط پایان، به گورستان. شده اند اسکلت‌هایی بی حرکت، بی جان، بی آینده. گذشته شان اما پر از خاطره است؛شهر به شهر، آدم به آدم، خیابان به خیابان.

معضل جدید مردم در بازار خودرو/ ۹ خودرو شماره گذاری نمی‌شود

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه اخیراً شماره گذاری ۹ خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی انجام نمی شود، گفت: ممانعت خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عاملی شده تا امکان شماره گذاری این خودروها فراهم نشود.