عصبانیت وزیر جنگ اسرائیل از دستور رهبری

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: «امیدوارم مدل مهار برنامه هسته‌ای کره شمالی در مورد ایران هم قابل تحقق باشد. ولی ما شاهد خلاف آن هستیم. رهبر ایران دستور شتاب برنامه هسته‌ای ایران را داده است.»

جنگ چند هزار ساله بر سر بیت المقدس

بیت ‌المقدس شهر چند هزارساله از قدیمی‌ترین شهرهای جهان به شمار می رود. این شهر که متعلق به سه دین بزرگ جهان یعنی اسلام ، مسیحیت و یهودیت است در طول تاریخ خود شاهد جنگ ها و خونریزی های بسیار بوده و این خود عامل بسیاری از این جنگ ها است.