آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد

سخنگوی صنعت آب گفت: طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته برخی معادن که رودخانه ارس را آلوده می‌کنند، شناسایی شدند، از سوی وزارت نیروی ایران درخوست بازدید داده شد و دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان هم ورود کردند و با توجه به اینکه این آلاینده‌ها از جانب بخش خصوصی وارد رودخانه می‌شد شکایت‌هایی هم طرح شد.

روس‌ها از تنش باکو و ایروان ناراضی نیستند

سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت: ترکیه معتقد است تا زمانی که اراضی آذربایجان به باکو منتقل نشود، با ارمنستان وارد مذاکره نخواهد شد و تا آنموقع عادی‌سازی روابط دور از ذهن است.