اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن

در پی دستور رئیس قوه قضایی مبنی بر راه‌اندازی ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، کمیته‌ای در این رابطه تشکیل و اقدامات عملی قضایی در خصوص برقراری و افزایش امنیت در جامعه آغاز شد.

غیرت احمقانه‌ شروری که ساختمان ۸ واحدی را به آتش کشید

نه جثه‌اش به هیکل درشت بقیه اراذل می‌خورد نه حرف زدنش؛ بدون بهونه ماجرا را تعریف می‌کند؛ درست برعکس همه که همیشه می‌گویند: «اشتباهی گرفتنم و کاری نکردم» می‌گوید: «من عاشقم؛ انقدر که خانه دختری که دو ساله‌ خاطرخواهشم رو آتش زدم؛ برای همین اینجام»

طرح دستگیری اراذل و اوباش

طرح دستگیری اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی دوشنبه ۴ دی توسط پلیس امنیت پایتخت در نقاط مختلف تهران اجرا شد.