عوارض اعمال تغییر رنگ و کاشت نگین در چشم

معاون درمان بیمارستان چشم پزشکی فارابی با تاکید بر لزوم انجام تمام اعمال جراحی چشمی توسط متخصصین،‌ گفت: عوارض بسیاری از انجام این اعمال در اماکن نامتعارف برای افراد خطر دارد و عوارض جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

بسیاری از بشقاب‌پرنده‌ها در واقع زباله یا هواپیمای جاسوسی هستند

مدت‌هاست که بسیاری از متخصصان حوزه اپتیک می‌گویند که تصاویر ثبت شده توسط خلبانان نیروی دریایی آمریکا نشان‌دهنده توهمات بصری است که باعث شده اشیای معمولی، سریعتر از آنچه حرکت می‌کنند دیده شوند. مقامات نظامی هم به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند.