ایستاده در برابر فتنه

در انتخابات هفتم اسفند ۹۴ خبرگان رهبری، جریان غربگرا در تهران تمام پشتوانه خود را برای کسب کرسی‌های سبز و سرخ به میدان آورد و انتظار داشت تا شربت پیروزی را با لذت بنوشد اما حضور یک نام بیش از بقیه اسامی در لیست منتخبین مجلس خبرگان رهبری، آن را برای همه کسانی که رؤیای تقابل با انقلاب اسلامی دارند، تبدیل به شوکران کرد: «آیت‌الله احمد جنتی.»