مذاکرات به وسیله تبادل پیام ادامه دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه همکاری‌های کره برای پرداخت مطالباتش به ایران رضایت بخش نیست، گفت: انتظار دولت و ملت ایران این است که دولت کره در این ارتباط به مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود عمل کند.

همه مهاجران نخبه نیستند

مهاجرت، دلایل و آمارهای مربوط به این پدیده زمانی بیشتر توجه ما را به خود جلب می‌کند که درباره سرمایه‌های کشور یا نخبگانش باشد. این در حالی است که گاه باید مهاجرت یک نخبه را از زوایه تمایل و دلایل یک فرد و نه نقش نخبگی او واکاوی کرد.