آماری از اسرای تبادل شده میان ایران و عراق

با پذیرش دوباره معاهده ۱۹۷۵ از سوی صدام، عراق پذیرفت تا به نشانه حسن نیت، عقب‌نشینی از اراضی اشغالی ایران را از روز جمعه ۲۶ مردادماه ۱۳۶۹ برابر با ۱۷ اوت ۱۹۹۰ میلادی آغاز کند.

رئیسی: دولت مردمی با الگو گرفتن از مرام ایثارگران در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام برمی‌دارد

رئیس جمهور شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز کشورمان را از مهم‌ترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت: دولت مردمی با الگو گرفتن از راه و مرام شهدا، جانبازان و آزادگان در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.