نوسازی نظام حکمرانی

قالیباف از چه ســخن می‌گوید؟ و پرسش مهمتر این است که آیا او می‌داند که لوازم نوسازی نظام حکمرانی چیست؟ آیا سخن او شعاری است یا واقعایک استراتژی جدید است؟

ترور در شبستان و فرار از توالت

تروریست فرقانی در شرح عملیات تروریستی خود، اینگونه گفت که «میز بزرگ بود و او برای برداشتن کاغذ سوال‌ها به این طرف و آن طرف خم می‌شد و امکان اینکه بمب به هدف بخورد نبود. ترس از انفجار بمب قبل از رسیدن نوار کاست به آخر، باعث شد هر چه زودتر جوراب‌هایم را بپوشم و به توالت بروم و از آنجا فرار کنم.»

اولین ایرانیِ فراماسون کیست؟

سفیر ایران در پاریس در سال ۱۱۸۷ اولین ایرانی عضو لژ فراماسونری در ایران بود. او به عنوان نماینده فتحعلی شاه برای پیگیری اجرای مفاد عهدنامه فین‌کنشتاین به پاریس رفت و بعد از مدتی به لژ «طریقت پاریس» پیوست.

نشان دادن قبه الصخره به جای مسجدالاقصی

مسجد الاقصی به گواه تاریخ نویسان دومین مسجد ساخته شده بر روی زمین پس از بیت الله الحرام محسوب می شود. نقل است که ” حضرت آدم (علیه السلام) آنرا ساخته وزیر بنای آنرا چهل سال پس از ساختن بیت الله الحرام بنا به دستور خداوند نهاده است.

مفهوم و جایگاه نمادهای فولکلور در آذربایجان

اگرچه به‌درستی نمی‌توان تاریخ دقیقی‌ برای‌ پیدایش‌ فرهنگ‌ عامیانه‌ و آداب ‌و رسوم‌، آیین‌ها و مراسم‌ ملّی‌، مذهبی‌ و اجتماعی‌ در نظر گرفت‌ اما می‌توان ادوار تغییر و تحوّل‌ آن‌ را طبقه‌بندی‌ و زمان‌بندی کرد.‌ به طور صریح‌ می‌توان ابراز کرد که‌ فرهنگ‌ عامّه ‌اول‌ بار در بین‌ کدام‌ قوم‌ به بار نشسته‌ و هسته‌های‌ اولیّه فرهنگ‌ مردمی‌ و به‌اصطلاح‌ علمی‌تر و جامع‌تر فولکلور به‌ چه‌ زبانی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌.

فرمانروایی سلیمان محتشم

ویل دورانت می‌نویسد: «سلیمان جنگ‌های بسیار برپا کرد، نیمی از اعقابش را کشت، وزیر باتدبیرش را بی‌خبر و بدون محاکمه به قتل رساند و همه عیوب ناشی از در دست داشتن قدرت نامحدود را در خود جمع کرده بود. با این همه جای شک و سوال نیست که او بزرگ‌ترین و لایق‌ترین فرمانروای عصر خود بوده است.»

جلوه گری رنگ و نقش در لباس سنتی قوم قزلباش

البسه محلی باگذشت زمان از شئون مختلف زندگی همچون اعتقادات، آداب ‌و رسوم، طبقات اجتماعی، شرایط تاریخی و غیره اثر پذیرفت که به‌راستی می‌توان تمامی فرهنگ یک سرزمین را در پوشاک مردم آن جلوه‌گر دانست. رنگ، شکل و دوخت هر تکه جامه نقش و معنای فرهنگی به خود گرفت. امروزه هر پاره از پوشاک و آرایه‌های مربوط به آن‌ها بنا بر ویژگی‌های فرهنگی جامعه‌ای که در آن به کار می‌روند، به صورتی رمزگونه، مفاهیمی را می‌رسانند.