بسیاری از بشقاب‌پرنده‌ها در واقع زباله یا هواپیمای جاسوسی هستند

مدت‌هاست که بسیاری از متخصصان حوزه اپتیک می‌گویند که تصاویر ثبت شده توسط خلبانان نیروی دریایی آمریکا نشان‌دهنده توهمات بصری است که باعث شده اشیای معمولی، سریعتر از آنچه حرکت می‌کنند دیده شوند. مقامات نظامی هم به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند.